Návštevné hodiny platné od 1.7.2020

 

-Návštevné hodiny v DD Detva budú denne  v čase

                  od 9,00 hod. – 18,30 hod.

 

-Každý rodinný príslušník je povinný mať prekrytú tvár rúškom. Pri vstupe bude rodinným príslušníkom meraná telesná teplota, bude sa zisťovať  karanténa resp. cestovateľská anamnéza rodinných príslušníkov. Všetkým rodinným príslušníkom bude poskytnutá dezinfekcia rúk.

 

 V DETVE, DŇA: 29.6.2020                                       

 MGR. ŠTEFAN KAMENSKÝ

  Riaditeľ DD Detva