Plán a režim návštev klientov

od 15.5.2021

 

Vzhľadom na zlepšujúcu sa epidemiologickú situáciu sa zariadenie DD Detva rozhodlo upraviť  plán a režim návštev našich klientov od 15.5.2021.

 

Návštevné hodiny v DD Detva budú prebiehať denne v čase od 900 – 1100 a od 1300 – 1500  

 

 • Návštevy je potrebné vopred telefonicky dohodnúť na soc. úseku: 0917 050 740, 045/3700244, prípadne na zdrav. úseku na t.č.: 0907 872 211, 045/3700246 a dohodnúť si dátum, hodinu návštevy. Návštevníci budú zároveň oboznámení s podmienkami návštevy.
 • Návštevníci sú povinní pri vstupe do zariadenia a pred uskutočnením návštevy bez výnimky predložiť negatívny výsledok RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 72 hodín, negatívny výsledok antigénového testu nie starší  ako 24 hodín alebo potvrdenie lekára o prekonaní ochorenia COVID-19 nie staršie ako 180 dní  alebo predložiť potvrdenie osôb o:
 • zaočkovaní druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní /Pfizer, Moderna/,
 •  zaočkovaní prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne /Astra Zeneca/,
 • zaočkovaní ktorí sú viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
 • Návštevníci sú počas návštevy povinní dodržiavať hygienicko- epidemiologické opatrenia:

-         prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom FFP2 počas celej doby návštevy,

-         pri vstupe použiť dezinfekciu na ruky a podrobiť sa meraniu teploty,

 • Zariadenie preferuje návštevy v exteriéri. Návšteva v interiéri sa uskutoční vo vstupnej hale, kde sú k dispozícii tri miesta, pričom musí byť dodržaný odstup medzi  jednotlivými  skupinami návštev minimálne 2 metre.
 • Za účelom umožnenia návštevy čo najväčšieho počtu klientov rodinnými príslušníkmi je doba návštevy stanovená maximálne na 30 minút.
 • Jedného klienta môžu prísť naraz navštíviť maximálne 2 rodinní príslušníci. Deťom a mladistvým do 15 rokov sa návšteva príbuzného neumožňuje.
 • Návšteva klienta na izbe je možná len v špecifických prípadoch /klient v terminálnom štádiu a imobilní klienti, ktorých nie je možné vysadiť na invalidný vozík/.
 • V návštevných priestoroch sa zabezpečí pravidelné  vetranie. Po každej návšteve sú povinní zamestnanci zariadenia všetky dotykové plochy vydezinfikovať.

 

V Detve, dňa:14.5.2021                              Mgr. Kamenský Štefan

                                                                   riaditeľ DD Detva