Jednou z veľmi dôležitých činností v zariadení je organizácia voľného času obyvateľov a jeho vypĺňanie zmysluplnými aktivitami. Pri práci s obyvateľmi využívame rôzne metódy, techniky a formy práce.

Domov dôchodcov zabezpečuje voľnočasové aktivity pre obyvateľov. Vychádza z potrieb obyvateľov a ich želaní. Aktivity sú zamerané hlavne na rozvoj telesných, psychických a sociálnych zručností a znalostí obyvateľov s prihliadnutím na individualitu každého obyvateľa. Všetky aktivity sú dobrovoľné. Patria sem ranné rozcvičky, denné čítania a modlitby v spoločenskej miestnosti, ručné práce napr. servítková technika, pletenie z papiera, maľovanie na sklo, spoločenské hry, vedomostné súťaže, muzikoterapia, premietanie filmov na plátne, rozhovory s obyvateľmi pri káve a čaji (individuálne, skupinové), celoročná starostlivosť o záhradu , kvety a okolie domova, omše, vychádzky po okolí. Medzi príležitostné aktivity patria štvrťročné oslavy jubilantov, kultúrne podujatia, spoločné výlety s rôznym zameraním - za históriou, pútnické miesta, príroda, ZOO, a pod., športový deň, stavanie mája, váľanie mája, súťaž vo varení halušiek, účasť na súťaži v aranžovaní „ Z plodov zeme ", pečenie oblátok a trubičiek, zabíjačka, účasť na súťažiach organizovaných inými zariadeniami.

Tieto aktivity sú súčasťou kvalitného programu prijímateľov sociálnej služby, ktorý  je dôležitý pre duševný a psychický stav obyvateľov. Poskytuje obyvateľom nevyhnutnú fyzickú činnosť, adekvátnu mentálnu stimuláciu a príležitosť k vzájomnému zbližovaniu a spoločenskému životu. Tieto aktivity vychádzajúce z potrieb obyvateľov a zohľadňujú funkčné, fyziologické a psychologické zvláštnosti obyvateľov, obsahujú zábavnú aj terapeutickú časť, aby bola zabezpečená vyváženosť.

Práce našich obyvateľov :

Domov dochodcov Detva Domov dochodcov Detva

 

Domov dochodcov Detva Domov dochodcov DetvaDomov dochodcov DetvaDomov dochodcov Detva

Domov dochodcov Detva Domov dochodcov Detva
Domov dochodcov Detva Domov dochodcov Detva