V Domove dôchodcov sa poskytujú sociálne služby podľa § 35 Zákona č. 448/2008 Z.z.  o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (v znení č. 317/2009 Z. z., 332/2010 Z. z., 551/2010 Z. z., č. 50/2012 Z.z. a 485/2013 Z.z)

Základné služby

Odborné činnosti:

- pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

- sociálne poradenstvo

- sociálna rehabilitácia

- ošetrovateľská starostlivosť

- pracovná terapia

 

Obslužné činnosti:

- ubytovanie

- stravovanie

- upratovanie,

- pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva

 

Ďalšie činnosti:

- osobné vybavenie

- úschova cenných vecí

- záujmová činnosť

- zastupovanie v úradnom styku

- zabezpečovanie zdravotníckych pomôcok a liekov

 

Doplnkové služby

- nakupovanie

- sprostredkovanie kaderníckych a pedikérskych služieb

- zabezpečovanie duchovných potrieb

- rozvoz obyvateľov autom na lekárske vyšetrenia

 O obyvateľov zariadenia sa stará 23 zamestnancov.

 

Zdravotná starostlivosť

Nepretržitú 24-hodinovú starostlivosť poskytuje personál zdravotného úseku. Domov dôchodcov navštevuje podľa potreby zmluvný lekár a psychiater.

 

Domov dochodcov Detva

 

Ubytovanie Domov dôchodcov má 48 lôžok, ktoré sa nachádzajú v 16 bunkách. V každej bunke je jedna 1-posteľová, jedna 2-posteľová izba a kúpeľňa s WC a umývadlom so zabudovanou sprchou. Izby sú na 1. a 2. poschodí, domov má výťah. Jednoposteľová izba má veľkosť 8,40 m² a dvojposteľová izba má rozlohu 13,95 m². V každej izbe je okrem postele uzamykateľná skriňa, nočný stolík, nočná lampa, dve poličky, stôl a stoličky. Podlaha je pokrytá linoleom s umývateľným povrchom.

Domov dochodcov Detva Domov dochodcov Detva

Stravovanie sa poskytuje obyvateľom v jedálni. V kuchyni sa pripravujú: raňajky, obed a večera. Desiata a olovrant sú prídavky k hlavnému jedlu. K diabetickej strave sa pridáva aj druhá večera. Strava sa poskytuje: racionálna a diabetická (na základe odporúčania diabetologického lekára). Obyvateľom, ktorí z dôvodu imobility nevedia prísť do jedálne, sa strava podáva na izbách a pomáha im zdravotný personál. Obyvateľov v jedálni obsluhuje zdravotný personál. 

Domov dochodcov Detva Domov dochodcov Detva

 

 

Duchovná činnosť sa poskytuje v kaplnke, ktorá je súčasťou Domova dôchodcov. Každý týždeň je v kaplnke katolícka svätá omša a pred prvým piatkom v mesiaci sa koná aj sv. spoveď. V domove dôchodcov sa každý mesiac konajú bohoslužby evanjelickej cirkvi a.v.

Domov dochodcov Detva Domov dochodcov Detva

Okrem potrieb týkajúcich sa stravy, bývania a ďalších odborných činností je obyvateľom zabezpečovaná aj sociálna starostlivosť zahŕňajúca aj záujmovú a kultúrnu činnosť. V rámci individuálnych plánov rozvoja osobnosti sa sociálni pracovníci snažia o individuálny prístup ku každému obyvateľovi a o maximálne možné udržanie ich schopností.