Domov dôchodcov Detva
Štúrova 838/33

962 12 Detva

IČO: 37830571
DIČ: 2021670354

mail: domov.dochodcov@dddetva.sk

štatutárny zástupca - riaditeľ: Mgr. Štefan Kamenský,045/ 3700242, 0908933707, mail:skamensky@dddetva.sk

vedúca ekonomického úseku: Ing. Ľudmila Hybská 045/ 3700241 , 0915826815, mail: lhybska@dddetva.sk

vedúca sociálnozdravotného úseku: Mgr. Martina Kulichová 045/ 3700245, 0907872211, mail: mkulichova@dddetva.sk

vedúca stravovacej jednotky: Alena Žubrietovská 045/ 3700243, 0917050733, mail: azubrietovska@dddetva.sk

správca: Milan Porubský 045/3700250, 0918476285, mail: mporubsky@dddetva.sk

sociálni pracovníci: 045/ 3700244, 0917050740

ošetrovňa: 045/ 3700246, 0907872211

kuchyňa:   045/ 3700252, 0917050733


Sponzorské dary prosíme posielať na číslo účtu: 2109180251/0200
Názov banky: Všeobecná úverová banka, a.s. Bratislava, expozitúra Detva
Kód banky: 0200
Zo zahraničia sa použije swift code VÚB: SUBA SK BX a číslo účtu v tvare

IBAN: SK17 0200 0000 0021 0918 0251