Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

       
V zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov DD Detva pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov - čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód  (číslo rozhonutia o odkázanosti), pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na webovej stránke Domova dôchodcov v Detve. Pridelený číselný kód Vám bude oznámený listom, resp. zistíte ho aj sami priamo na Vašom rozhodnutí o odkázanosti - číslo rozhodnutia. Červeným sú zvýraznené miesta pre ženy, modrým pre mužov.

 

Por. č. Číselný kód
Bydlisko Dátum zaradenia
1  22505/20  Detva  23.6.2021
2
 168/21  Pstruša  25.6.2021
 3  22185/21  Detva    1.7.2021
 4  22215/21  Detva    9.7.2021
5  22500/21  Detva    9.7.2021
6  22405/21  Detva  16.7.2021
7  226/21  Divín  16.7.2021
8  02/4217/20  Zvolen  19.7.2021
9  19940/21  Detva  23.8.2021
10  24404/21  Detva  23.8.2021
 11  21718/21   Detva    6.9.2021
 12  135004/21  B.Bystrica         29.9.2021
13 02/3886/21  Zvolen  5.10.2021
14 23128/19  Detva  5.10.2021
15  4317/21  Detva  25.10.2021