Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

 

Por. čak.

Priezvisko a meno

Bydlisko

Dátum zaradenia

1

Lakotová Mária

Detva

18.07.2017

2

Berková Veronika

Detva

17.08.2017

3

Gondášová Anna

Podkriváň

17.08.2017

4

Krnáčová Júlia

Detva

17.08.2017

5

Lalíková Emília

Detva

25.08.2017

6

Marková Marta

Detva

26.09.2017

 7

 Ravasová Antónia

 Senica

17.10.2017

 8

 Ostrolucká Mária

 Čerín

24.10.2017

 9

 Ďuricová Anna

 Detva

6.11.2017

 10

 Zaťková Elena

 Brezno

30.11.2017

 11

 Ambróšová Zuzana

 Polichno

30.11.2017

 12

 Trebuľová Albína

 Detva

23.2.2018

 13

 Chrenovská Margita

 Detva

28.2.2018

 14

 Lališová Helena

 Detva

 16.3.2018

 15

 Vilhanová Elena

 Detva

5.4.2018

 16  Koreňová Elena  Dúbravica          23.5.2018
17  PhDr. Sabol Jozef  Detva          12.6.2018
 18  Kmeť Ján  Detva          12.6.2018
 19  Peťko Ladislav  Hriňová          13.6.2018
 20 Mojžiš Vladimír  Detva          13.6.2018
 21  Melich Štefan  Detva          10.7.2018
 22  Melichová Anna  Detva          10.7.2018
 23 Ostrihoň Ján  Detva          23.7.2018
 24  Koščová Emília  Detva         26.7.2018
 25  Ostrihoňová Anna  Detva         26.7.2018
 26  Môťovská Magdaléna  Hriňová          3.8.2018
 27  Strigáčová Jolana  Detva          3.8.2018
 28  Nosáľ Mikuláš  Kriváň         22.8.2018
 29  Dadová Petronela  Detva         22.8.2018
 30  Cerovská Rozália  Detva           5.9.2018
 31  Krnáč Ján  Detva           5.9.2018
 32  Hriň Ján  Kriváň           5.9.2018
 33  Šufliarský Ján  Detva         18.9.2018
 34  Nováková Mária  Očová        27.9.2018
 35  Jančich Jozef  Detva        4.10.2018
 36  Malatincová Anna  Detva       16.10.2018