Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

 

Por. čak.

Priezvisko a meno

Bydlisko

Dátum zaradenia

 1

 Ostrolucká Mária

 Čerín

24.10.2017

 2

 Ďuricová Anna

 Detva

6.11.2017

 3

 Zaťková Elena

 Brezno

30.11.2017

 4

 Ambróšová Zuzana

 Polichno

30.11.2017

 5

 Trebuľová Albína

 Detva

23.2.2018

 6

 Lališová Helena

 Detva

 16.3.2018

7

 Vilhanová Elena

 Detva

5.4.2018

8  Koreňová Elena  Dúbravica          23.5.2018
 9  Kmeť Ján  Detva          12.6.2018
 10  Peťko Ladislav  Hriňová          13.6.2018
 11 Mojžiš Vladimír  Detva          13.6.2018
 12  Melich Štefan  Detva          10.7.2018
 13  Melichová Anna  Detva          10.7.2018
 14 Ostrihoň Ján  Detva          23.7.2018
 15  Ostrihoňová Anna  Detva         26.7.2018
 16  Môťovská Magdaléna  Hriňová          3.8.2018
 17  Strigáčová Jolana  Detva          3.8.2018
 18  Nosáľ Mikuláš  Kriváň         22.8.2018
 19  Dadová Petronela  Detva         22.8.2018
 20  Cerovská Rozália  Detva           5.9.2018
 21  Krnáč Ján  Detva           5.9.2018
 22  Hriň Ján  Kriváň           5.9.2018
 23  Šufliarský Ján  Detva         18.9.2018
 24  Jančich Jozef  Detva        4.10.2018
 25  Malatincová Anna  Detva       16.10.2018
 26  Kováč Július  Detva         5.12.2018
 27  Chovanová Anna  Det. Huta        7.12.2018
 28  Hanes Jozef  Hriňová      17.12.2018     
 29 Ruščáková Eva  Detva      31.12.2018
 30 Gurtlová Oľga  Detva      19.12.2018
 31 Lakotová Mária  Detva      7.1.2019
 32  Matúšková Mária  Detva       14.2.2019
 33  Korená Elena  Detva       11.3.2019
 34  Jureková Margita  Detva       11.3.2019