Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

 

Por. čak.

Priezvisko a meno

Bydlisko

Dátum zaradenia

  1

 Ostrolucká Mária

 Čerín

24.10.2017

  2

 Ďuricová Anna

 Detva

6.11.2017

  3

 Zaťková Elena

 Brezno

30.11.2017

  4

 Ambróšová Zuzana

 Polichno

30.11.2017

  5

 Trebuľová Albína

 Detva

23.2.2018

  6

 Lališová Helena

 Detva

 16.3.2018

  7

 Vilhanová Elena

 Detva

5.4.2018

  8  Koreňová Elena  Dúbravica          23.5.2018
  9  Kmeť Ján  Detva          12.6.2018
 10  Peťko Ladislav  Hriňová          13.6.2018
 11  Mojžiš Vladimír  Detva          13.6.2018
 12  Melich Štefan  Detva          10.7.2018
 13  Melichová Anna  Detva          10.7.2018
 14  Ostrihoň Ján  Detva          23.7.2018
 15  Ostrihoňová Anna  Detva          26.7.2018
 16  Môťovská Magdaléna  Hriňová          3.8.2018
 17  Strigáčová Jolana  Detva          3.8.2018
 18  Nosáľ Mikuláš  Kriváň          22.8.2018
 19  Dadová Petronela  Detva          22.8.2018
 20  Cerovská Rozália  Detva           5.9.2018
 21  Krnáč Ján  Detva           5.9.2018
 22  Hriň Ján  Kriváň           5.9.2018
 23  Šufliarský Ján  Detva          18.9.2018
 24  Jančich Jozef  Detva          4.10.2018
 25  Malatincová Anna  Detva        16.10.2018
 26  Kováč Július  Detva          5.12.2018
 27  Chovanová Anna  Det. Huta          7.12.2018
 28  Hanes Jozef  Hriňová        17.12.2018     
 29  Ruščáková Eva  Detva        31.12.2018
 30  Gurtlová Oľga  Detva        19.12.2018
 31  Lakotová Mária  Detva          7.1.2019
 32  Matúšková Mária  Detva         14.2.2019
 33  Korená Elena  Detva         11.3.2019
 34  Jureková Margita  Detva         11.3.2019
 35  Mačudová Anna  Detva          28.3.2019
 36  Kucbelová Anna  Detva         4.4.2019
 37  Košteková Jolana  Detva         4.4.2019
 38  Figová Elena  Vidiná        10.4.2019
 39  Bónová Anna  Stožok        10.4.2019
 40  Hanusková Emília  Vígľaš        12.4.2019
 41  Danková Mária  Detva        24.4.2019