Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

       
V zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov DD Detva pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov - čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód  (číslo rozhonutia o odkázanosti), pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na webovej stránke Domova dôchodcov v Detve. Pridelený číselný kód Vám bude oznámený listom, resp. zistíte ho aj sami priamo na Vašom rozhodnutí o odkázanosti - číslo rozhodnutia. Červeným sú zvýraznené miesta pre ženy, modrým pre mužov.

 

Por. č. Číselný kód
Bydlisko Dátum zaradenia
1 26673/17
Detva 12.06.2018
2 487/18
Hriňová 13.06.2018
3 4035/18
Detva 13.06.2018
4 20865/18
Detva 23.07.2018
5 196/18
Kriváň 22.08.2018
6 24515/18
Detva 05.09.2018
7 25926/18
Detva 04.10.2018
8 28380/18
Detva 05.12.2018
9 2097/18
Det. Huta 07.12.2018
10 2378/18
Hriňová 17.12.2018     
11 29184/18
Detva 31.12.2018
12 2832/18
Detva 19.12.2018
13 21239/17
Detva 07.01.2019
14 18731/19
Detva 14.02.2019
15 3685/19
Detva 11.03.2019
16 5926/19
Detva 04.04.2019
17 125/19
Vidiná 10.04.2019
18 324/18
Stožok 10.04.2019
19 243/19
Vígľaš 12.04.2019
20 5319/19
Detva 24.04.2019
21 21892/19 Detva 20.6.2019
22 21043/19 Detva 20.6.2019
23 357/19 Vígľaš 20.6.2019
24 23128/19 Detva 20.6.2019
25 24315/19 Detva 11.7.2019
26 24417/19 Detva 11.7.2019
27 24044/19 Detva 11.7.2019
 28 1282/19 Hriňová 18.7.2019
 29 810/17 Čerín 29.7.2019
 30 25746/19 Detva 7.8.2019
31  27864/19  Detva  22.8.2019
 32  28068/19  Detva  3.9.2019
 33  766/19  Pstruša  3.9.2019
 34  3367/2016  Zvolen  3.9.2019
 35  9140/18  Detva  3.9.2019
36 31328/15  Detva 11.9.2019
37 29727/19 Detva 24.9.2019
38  29846/19  Detva 14.10.2019
39 30613/19 Detva 24.10.2019
 40  28025/19  Detva  31,10.2019
41 4330/19  Zvolen 13.11.2019
42 31765/19 Detva 13.11.2019
 43  7/19  Kalinovo  26.11.2019