Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

 

Por. čak.

Priezvisko a meno

Bydlisko

Dátum zaradenia

1

Marková Marta

Detva

26.09.2017

 2

 Ravasová Antónia

 Senica

17.10.2017

 3

 Ostrolucká Mária

 Čerín

24.10.2017

 4

 Ďuricová Anna

 Detva

6.11.2017

 5

 Zaťková Elena

 Brezno

30.11.2017

 6

 Ambróšová Zuzana

 Polichno

30.11.2017

 7

 Trebuľová Albína

 Detva

23.2.2018

 8

 Chrenovská Margita

 Detva

28.2.2018

 9

 Lališová Helena

 Detva

 16.3.2018

 10

 Vilhanová Elena

 Detva

5.4.2018

 11  Koreňová Elena  Dúbravica          23.5.2018
12  PhDr. Sabol Jozef  Detva          12.6.2018
 13  Kmeť Ján  Detva          12.6.2018
 14  Peťko Ladislav  Hriňová          13.6.2018
 15 Mojžiš Vladimír  Detva          13.6.2018
 16  Melich Štefan  Detva          10.7.2018
 17  Melichová Anna  Detva          10.7.2018
 18 Ostrihoň Ján  Detva          23.7.2018
 19  Ostrihoňová Anna  Detva         26.7.2018
 20  Môťovská Magdaléna  Hriňová          3.8.2018
 21  Strigáčová Jolana  Detva          3.8.2018
 22  Nosáľ Mikuláš  Kriváň         22.8.2018
 23  Dadová Petronela  Detva         22.8.2018
 24  Cerovská Rozália  Detva           5.9.2018
 25  Krnáč Ján  Detva           5.9.2018
 26  Hriň Ján  Kriváň           5.9.2018
 27  Šufliarský Ján  Detva         18.9.2018
 28  Nováková Mária  Očová        27.9.2018
 29  Jančich Jozef  Detva        4.10.2018
 30  Malatincová Anna  Detva       16.10.2018
 31  Kováč Július  Detva         5.12.2018
 32  Chovanová Anna  Det. Huta        7.12.2018
 33  Hanes Jozef  Hriňová      17.12.2018