Zoznam čakateľov o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby

       
V zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov DD Detva pristúpil k zmene zverejňovania poradovníkov - čakateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Každému čakateľovi bude pridelený jedinečný číselný kód  (číslo rozhonutia o odkázanosti), pod ktorým bude vedený v poradovníku a zverejnený na webovej stránke Domova dôchodcov v Detve. Pridelený číselný kód Vám bude oznámený listom, resp. zistíte ho aj sami priamo na Vašom rozhodnutí o odkázanosti - číslo rozhodnutia. Červeným sú zvýraznené miesta pre ženy, modrým pre mužov.

 

Por. č. Číselný kód
Bydlisko Dátum zaradenia
1 810/17
Čerín 24.10.2017
2 28821/16
Detva 06.11.2017
3 39801/17
Brezno 30.11.2017
4 4189/17
Detva 23.02.2018
5 3751/18
Detva 16.03.2018
6 9140/18
Detva 05.04.2018
7 213/18
Dúbravica 23.05.2018
8 26673/17
Detva 12.06.2018
9 487/18
Hriňová 13.06.2018
10 4035/18
Detva 13.06.2018
11 19626/18
Detva 10.07.2018
12 19624/18
Detva 10.07.2018
13 20865/18
Detva 23.07.2018
14 21639/18
Detva 26.07.2018
15 31328/15
Hriňová 03.08.2018
16 435/18
Detva 03.08.2018
17 196/18
Kriváň 22.08.2018
18 22911/18
Detva 22.08.2018
19 24738/18
Detva 05.09.2018
20 24515/18
Detva 05.09.2018
21 25926/18
Detva 04.10.2018
22 28380/18
Detva 05.12.2018
23 2097/18
Det. Huta 07.12.2018
24 2378/18
Hriňová 17.12.2018     
25 29184/18
Detva 31.12.2018
26 2832/18
Detva 19.12.2018
27 21239/17
Detva 07.01.2019
28 18731/19
Detva 14.02.2019
29 2567/19
Detva 11.03.2019
30 3685/19
Detva 11.03.2019
31 5926/19
Detva 04.04.2019
32 29519/15
Detva 04.04.2019
33 125/19
Vidiná 10.04.2019
34 324/18
Stožok 10.04.2019
35 243/19
Vígľaš 12.04.2019
36 5319/19
Detva 24.04.2019
37 21892/19 Detva 20.6.2019
38 21043/19 Detva 20.6.2019
39 357/19 Vígľaš 20.6.2019
40 23128/19 Detva 20.6.2019
41 24315/19 Detva 11.7.2019
42 24417/19 Detva 11.7.2019
43 24044/19 Detva 11.7.2019
 44 1282/19 Hriňová 18.7.2019